Kartportal for kommunesamarbeidet i Vestfold

Kartportalen inneholder basis kart og mange typer temakart.
Det er en egen modul for arealplaner som gir oversikt over planprosess, status og plandokumenter.
Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet.
Dette gjelder eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer m.m.
Prosjektering og anleggsarbeid krever mer dokumentasjon.Standard kart
Gråtonekart
Forenklet kart
Arealplan

Vestfoldkart

Forenklet kartløsning - Tønsberg kommune
Forenklet kartløsning - Horten kommune
Forenklet kartløsning - Færder kommune
Forenklet kartløsning - Holmestrand kommune


Forenklet kartløsning er en raskere løsning som også fungerer på nettbrett og mobil, men som da har noe bergenset innhold og funksjonalitet.